Search Results for: lekplats

9 Lekplatser Tillagda för Johanneberg och närområdet

När man bor i en central stadsdel och har barn är det viktigt att veta vart barnen kan leka, det är inte alltid så lätt och självklart som man önskar att hitta dessa lekplatser. Därför har jag nu lagt till de 9 lekplatser som finns enligt goteborg.se på Johanneberg och närområdet. Antingen kan man på… Read more »

Lekplats Reutersgatan

Liten lekplats i ett naturområde med gångstigar i norra Guldheden.Redskap:En bebisgunga, två däckgungor, sandlåda, rutschkana, gungbräda och lekhus.Närmaste hållplats:Wavrinskys plats (spårvagn 6, 7, 8, 10, buss 16, 58, 753)

Filed under:

Lekplats Doktor Westrings Gata

Lekplatsen ligger i södra Guldheden, nära Mossebergsskolan och naturen där omkring. I närheten ligger en gräsplan och liten scen för mindre, lokala aktiviteter. Redskap:Två däckgungor, en bebisgunga, lekhus, klätterställning med rutschkana, volträcke, gungbräda, gungdjur, snurrkopp och klätterställning.Tillgänglighet:Underlaget runt gungbrädan, gungdjur och snurrkoppen består av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning.Närmaste hållplats:Syster Estrids gata Läs mer […]

Filed under:

Lekplats Doktor Saléns gata

Lekplatsen ligger i ett i grönområde, strax söder om Guldhedsskolan. Redskap:Två däckgungor, lekhus, vippgunga, gungdjur och sandlåda.Närmaste hållplats:Doktor Weltzins gata (buss 42 och 52)Doktor Fries torg (spårvagn 10) Text & bild från goteborg.se

Filed under:

Lekplats Skjutbanegatan

Lekplatsen ligger i en gräsbacke, nära Guldhedskyrkan.Redskap:Tre däckgungor, rutschkana, gungdjur och sandlåda.Närmaste hållplats:Doktor Fries torg (spårvagn 10)

Filed under:

Lekplats Stuxbergsgatan

Lekplatsen ligger i Stuxbergsparken. I närheten finns en lång pulkabacke. Områdets föräldraförening har en bod för leksaker och hus för aktiviteter. Föräldraföreningen driver även en öppen förskola i parken som kallas Stuxis. Stuxis öppna förskolaRedskap:En kompisgunga, två däckgungor, två bebisgungor, karusell, släntrutschkana, volträcke, sandlåda, gungdjur, lekhus och liten rutschkana för de mindre barnen. Det finns även Läs mer […]

Filed under:

Lekplats Hjulmakaregatan

Lekplatsen ligger vid Stora Härsjöplatsen mellan krokslätt och Johanneberg. det finns bäknbord för fikapausen.Redskap:Två däckgungor, kompisgunga, indiankoja, klätterlek, rutschkana, gungdjur, gungbräda.Lekplatsen har belysning.Närmaste hållplats:Bergsprängaregatan (buss 18, 52) Text & bild från goteborg.se

Filed under:

Lekplats Rusthållareplatsen

Lekplatsen ligger i ett mindre grönområde mellan bostadshusen på Mölndalsvägen och Rudedammsgatan. Här finns även en grusad bollplan intill lekplatsen.Redskap:Två däckgungor, bebisgunga, rutschkana med klättervägg, sandlåda och gungdjur.Närmaste hållplats:Getebergsäng (spårvagn 2 och 4) Text & bild från goteborg.se

Filed under:

Lekplats Rhenströmsparken

Lekplats belägen i Rhenströmsparken, alldeles intill Näckrosdammen. Områdets föräldraförening har en bod på lekplatsen, där de förvarar leksaker.Redskap:Två bebisgungor, en platt gunga, rutschkana, klätterhus med klättervägg, gungdjur och sandlåda.Närmaste hållplats:Berzeliigatan (Spårvagn 4, 5, Buss 42, 50, med flera) Text & Bild från goteborg.se

Filed under:

Lekplats Viktor Rydbergsgatan

Lekplats på vid Viktor Rydbergsgatan och Wijkandersgatan.   Text från goteborg.se: ekplatsen ligger i närheten av Johannebergsskolan.Redskap:Två bebisgungor, två däckgungor, två gungor för fysiskt funktionshindrade, rutschkana, volträcke, springslinga, regnskydd. Särskilda gungdjur och gungor för rörelsehindrade.Tillgänglighet:Underlaget på lekplatsen består av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning. Närmaste hållplats:Vidblicksgatan (buss 18)

Filed under: